Med EasyGrip hanterar du enkelt och ergonomiskt olika slags gods av varierande storlek och form.

EasyGrip är ett flexibelt gripverktyg som kan installeras på vår ViperHoist telfer. Verktyget är helt mekaniskt och integrerat med telfern. Med kontrollerna på handtaget styr du enkelt varje rörelse så som upp/ned, greppar och lossar lasten.

EasyGrip är mycket enkelt att använda. Sänk bara ner verktyget över lasten, när du börjar lyfta upp griper verktyget tag om lasten och lyfter den.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka